Procesledelse

Procesledelse

En gruppe med konflikt imellem deltagerne mister fokus på gruppens mål, og gruppen forhindres eller forsinkes i sit arbejde. Der er behov for procesledelse.

Spørgsmålene er: Hvor gruppen skal hen? Hvad søger deltagerne sammen at opnå?

Gruppen kan bringes tilbage på sporet i en procesfacilitering. Herved undgår gruppens energi at gå til spilde på en destruktiv konflikt.

Her er det opgaven for gruppens facilitator at bistå deltagerne i at fastholde eller fastlægge en målsætning, som kan danne grundlag for det videre arbejde i gruppen.

I lighed med en mediation er en procesfacilitering face opdelt. Der kan være tale om en gruppe af større eller mindre omfang.

Den procesledelse, som facilitatoren udøver kan løbe over et eller flere møder, men det er naturlivis meningen, at gruppen så hurtigt som muligt skal blive i stand til at fungere effektivt uden ekstern hjælp.

Procesfacilitering er en ydelse, som kan finde anvendelse i private såvel som erhvervsmæssige situationer.