Mediation / konfliktmægling

Mediation / konfliktmægling:Mediation / konfliktmægling

 • når du endnu ikke føler dig klar til at tale med din modpart
 • når dine følelser er så stærke, at det er svært at være i rum med den anden part
 • når du tror, at en samtale vil gøre hele situationen værre, og ikke bedre

Så har du brug for mediation.

Mediation er en metode til at løse uenighed og konflikter, som bl.a. er udviklet på Harvard Law School i U.S.A.

En mediator er en neutral procesleder, der støtter parterne til at forstå hinandens frustrationer, behov og interesser. Parterne deltager frivilligt.

Igennem dialog søger parterne en fælles løsning, som bevidst sigter på at varetage alle parters interesser bedst muligt – en såkaldt vind-vind situation.

Erfaringen viser, at  en (eller flere) mediationer af 3-4 timers varighed  i mere end 4 ud af 5 tilfælde fører til, at parterne forliges.

Mediation kan anvendes ved konflikter i utallige sammenhænge:
 • i parforhold
 • i familien
 • imellem naboer
 • imellem private personer i det hele taget
 • imellem medarbejdere
 • imellem medarbejdere og chefer
 • imellem chefer
 • imellem afdelinger,
 • imellem virksomheder
 • imellem organisationer
 • imellem institutioner
 • imellem lande
Mediationsprocessen kan også anvendes ved rådgivning af den ene af parterne i situationer, hvor den anden part ikke ønsker at medvirke i processen – se individuel vejledning.

Her handler det om – på trods af den manglende dialog – at søge opfyldelse af egne interesser og behov uden samtidig at optrappe konflikten.

Se mediationsprocessen