Kursus

Kursus afholdes af nedergaard/steenholdt mediation, når du har brug for at ruste dine medarbejdere med de nyeste redskaber indenfor samarbejde og konflikthåndtering:

Ansvarlig kommunikation

2-dages kursus, hvor deltagerne bliver trænet i metoder baseret på Ikke Voldelig Kommunikation, med fokus på at tage ansvar på en ny måde, også som part i en konflikt.

Konflikthåndtering med mediation

2-dages kursus, hvor deltagerne lærer grundbegreberne i mediation, med fokus på den rolle, man tager som mægler i en konflikt.

Tonen skaber trivslen

2-dages kursus, der tager udgangspunkt i omgangstonen på en virksomhed. Når alle taler samme sprog, lytter åbent og formulerer sig klart, stiger trivslen og motivationen.

Kurser udvikles efter behov

Vi skræddersyr gerne et kursus efter jeres særlige behov. Kontakt os og aftal en nærmere drøftelse.