Jørn

Jørn – individuel vejledning

Mediationsprocessen finder tilsvarende anvendelse ved rådgivning af den ene part i tilfælde, hvor den anden part ikke ønsker at tage del i processen.

Når dialogen med den anden part ikke kan genoptages, drejer det sig om at forfølge sine egne behov og interesser. For ikke at optrappe konflikten yderligere, skal der samtidig være fokus på at undgå at krænke den anden part.

Spirituel vejledning stikker et lag dybere. Her handler det om en indre konflikt imellem den gode vilje (medmenneskelighed og kærligheden) og personlighedens tilgang til livet. Sidstnævnte er ofte mere “egoistisk” (magt og frygt). Målet er at skabe en balance imellem det personlige plan og sjælsplanet, således at det hele menneske kan træde frem.

Verden er i høj grad er præget af ydre konflikter, men det er sjældent, at det enkelte menneske går fri af konflikter på de indre planer. Enhver ydre konflikt har erfaringsmæssigt sin årsag i indre konflikter.

Som din personlige vejleder hjælper jeg dig med at finde din egen vej igennem problemstillingerne. Herved får du frigjort ressourcer, som åbner for personlig udvikling og bryder med mønstret af vedvarende konflikter.

Det centrale spørgsmål er: “Er du klar til træde i karakter som den, du virkelig er, og hvad vil du så med dit liv på dette grundlag?”

Book en vejledning hos Jørn

Jørn Nedergaard