Individuel vejledning / coaching

Individuel vejledning

Konfliktmæglingsprocessen finder også anvendelse ved rådgivning af den ene af parterne. Det kan være i situationer, hvor den anden part ikke ønsker at medvirke i processen.

Selv i mangel af dialog kan egne interesser og behov søges opfyldt uden samtidig at optrappe konflikten eller krænke den anden part.

Asger

Jørn