Jørn

Profil Jørn NedergaardProfil Jørn Nedergaard:

  • jeg er vegetar
  • jeg cykler
  • jeg er også gået over til Mac
  • jeg bor i byen
  • jeg praktiserer daglig meditation og ”de fem tibetanere”

Jeg er advokat med speciale i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring.

Som mediator og vejleder er det min opgave, sammen med de stridende parter, at gå ind i “konfliktens ikke helt smertefrie rum” og hjælpe dem til at forstå sig selv og hinanden. Det er nemlig grundlaget for at kunne se, hvori problemerne virkelig består. At lytte til hinanden og blive bevidste om egne behov, det er vejen ud af konflikten og frem til løsninger, som tilgodeser begge parters interesser.

I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere uenighed og finde holdbare løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, rådgivning, foredrag og undervisning i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.

www.jornnedergaard.dk

jn@nedergaard-steenholdt.dk